Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Aktuelt

28. mai fløy en drone med askemåler om bord fra Andøya Rakettskytefelt. Bare seks uker etter at askeskyen satte oss på bakken er småflyene på vingene med nyutviklet teknologi.

- Det Norut gjør er helt i tråd med nordområdesatsingen, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da han ble kjent med droneaktiviteten og Barents BioCentre.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker Norut i Tromsø torsdag 29. april. Han skal bli bedre kjent med de nye mulighetene ubemannede småfly gir.

Droner med luftpartikkelmåler ombord kan gi mer presise askemålinger. – Vi kan ha en askepartikkelmåler i lufta om ca 2 uker, sier Norut-forsker Rune Storvold.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

For første gang er satellitteknologi tatt i bruk for å måle endringer i landskap med permafrost på Svalbard.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Norut tar med sine småfly til torgs. På Forskningstorget i Tromsø 18. og 19. september kan du studere et av de små ubemannede flyene i lav høyde.

Sider