Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Aktuelt

Snøsatellitten CoReH2O kjemper om å bli neste satellitt ut fra European Space Agency. Norut Tromsø har vært med på å designe satellitten.

Noruts ubemannede småfly er igjen på vingene for å kartlegge isen rundt Sydpolen. Til helga møter den norsk-amerikanske ekspedisjonen 11 av verdens miljøministere.

Discover Petroleum og Norut Tromsø forsker sammen de tre neste årene. Målet er å utvikle nye og forbedrede modeller for elektromagnetisk bølgeforplantning.

Norges første næringsrettede PhD-stipend er tildelt Breivoll Inspection Technologies, i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norut.

Norut er med når ukjent land skal utforskes i Antarktis. Forsker Stian Solbø har ansvar for det fjernstyrte forskningsflyet som skal måle isens tykkelse.

Kjernekompetansen er knyttet til signalanalyse og bildebehandling, hovedsaklig relatert til:

Det høres kanskje ikke mye ut om temperaturen stiger med en grad eller to, men i naturen får det store konsekvenser, særlig langs kysten. Dette kan forskere lese ut av satellittbilder.

Skogområdene i Øst-Finnmark har i flere år vært under kraftige angrep av lauvmakk. Nå skal Norut IT bruke satellitt til å overvåke omfanget av disse angrepene og hva konsekvensene blir for vegetasjonen.

Sider