Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Aktuelt

Kraftbransjen ønsker seg bedre metoder for å beregne hvor mye vann som vil komme i vannmagasinene. Norut IT skal nå utvikle nye metoder for fjernmåling av snøen i fjellet.

Konferansen den 17 - 19. oktober trakk ca 110 toppforskere fra hele verden til Tromsø for å diskutere nye forskningsresultat og forbedringer innen flomvarsling og overvåkning.

Ubemannede autonome fly (UAV) åpner nye muligheter innen forskning, forvaltning og overvåkning. Norut IT testfløy sitt nyanskaffede fly på Breivikeidet i Troms 1. og 2. september.

Norut IT har studert landbevegelser i Bam i Iran i tiden rundt jordskjelvet i 2003. Ved å sammenligne bilder fra radarsatellitter kan forskerne måle bevegelse i jordoverflaten.

Opphavsrett på alle bildene: Norut/European Space Agency (ESA)

Kontaktperson Dr.gradsstipendiat Tom Rune Lauknes

Et nytt ESA-prosjekt skal utrede hvordan en ny type radarsatellitter kan brukes til å gi forbedret måling av snømengde. Norut IT er prosjektleder.

Hver nasjon har sin egen vri på hvordan et kart skal se ut. Nå kommer harmoniserte vegetasjonskart for hele Nordkalotten på web.

På denne tiden hvert år er NVE og andre kraftprodusenter spent på vannmengden i kraftmagasinene i fjellet. Oppdaterte snøkart i "nær sann tid" hjelper dem til å lage bedre prognoser.

Sider