Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Satellitter, fjernmåling og ubemannede fly

Aktuelt

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Noruts små ubemannede fly kan blant annet brukes til å overvåke isbreer. Bli med på en flytur over Svalbard.

Pollensesongen er her, og for pollenallergikere er bjørk den største utfordringen. Nå kan observasjoner fra satellitt gi bedre pollenvarsel.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Snøsatellitten CoReH2O kjemper om å bli neste satellitt ut fra European Space Agency. Norut Tromsø har vært med på å designe satellitten.

Noruts ubemannede småfly er igjen på vingene for å kartlegge isen rundt Sydpolen. Til helga møter den norsk-amerikanske ekspedisjonen 11 av verdens miljøministere.

Discover Petroleum og Norut Tromsø forsker sammen de tre neste årene. Målet er å utvikle nye og forbedrede modeller for elektromagnetisk bølgeforplantning.

Norges første næringsrettede PhD-stipend er tildelt Breivoll Inspection Technologies, i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norut.

Sider