Urfolk

Urfolk

Aktuelt

To nye doktorer med kunnskap om næringer i nord (f.v) Line Mathisen og Siri Ulfsdatter Søreng. Foto: Ingunn Ims Vistnes.
PhD

Norut Alta har fått to nye doktorer i april. De har fokusert på viktige næringer i nord: Turisme og fiskeri.

Kaia i Bergsfjord, Loppa kommune. Foto: Vigdis Nygaard.
Ny rapport

Store utfordringer med udekket arbeidskraft i samiske kommuner.

PhD

To av Norut Altas forskere disputerer før påske.

Målfrid Baik blir administrerende direktør i Norut Alta.
Ansettelse

Målfrid Baik (44) er ansatt som administrerende direktør ved Norut Alta.

EU-programmet Horisont 2020.
Seminar

Første januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Tirsdag 5. november får næringsliv og forskningsmiljø i Troms vite hva dette betyr for dem.

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

Sametingets søkerbaserte språktilskudd fungerer godt. Resultatene når ut til mange lokalsamfunn.

Evalueringen viser at det er behov for en grundig drøfting av hva en vil med avtalen.

Sider