Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Norut Alta-Áltá og Høgskolen i Finnmark inviterer til konferanse 19. og 20.september i Alta.

I disse dager vil 3000 tilfeldige finnmarkinger få et spørreskjema i posten hvor de blir spurt om hva de mener om Finnmarkseiendommen.

Norut Alta-Áltá og Høgskolen i Finnmark inviterer til konferanse 19. og 20. september i Alta.

Den samiske revitaliseringsprosessen de siste 25 årene er belyst i den nye boka Sàpmi slår tilbake. Konflikt, prosess og gjensidig respekt er stikkord.

Resultatene fra en stor nasjonal samisk språkundersøkelse har gitt kunnskap om bruken av samiske språk.

Samiske språksentre er viktige institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. På oppdrag av Sametinget er ti språksentre evaluert.

Lovverket sikrer samiske innbyggere rettigheter innen flere kommunale områder. En ny kartlegging studerer hvordan kommuner løser ansvaret og hvilke barrierer de støter på.

Áila Márge Varsi Balto er nytilsatt forsker ved Norut Alta-Áltá. Áila Márge er utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø.

Sider