Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Lovverket sikrer samiske innbyggere rettigheter innen flere kommunale områder. En ny kartlegging studerer hvordan kommuner løser ansvaret og hvilke barrierer de støter på.

Áila Márge Varsi Balto er nytilsatt forsker ved Norut Alta-Áltá. Áila Márge er utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø.

Norut Alta skal sammen med Nordlandsforskning evaluere de samiske språksentrene på oppdrag av Sametinget.

Norut Alta har vært med på den første systematiske valgforskningen som er gjort på Sametinget. Resultatene presenteres nå i bokform.

En rapport fra Norut Alta-Áltá tar for seg de konsekvensene en planlagt gruveutbygging vil ha for reindriften.

Norut Alta – Áltá har fått midler fra Regionalt forskningsfond for å forske på hvordan folk opplever FeFo’s eierdisposisjoner og forvaltning.

Norut Alta skal i samarbeid med Nordlandsforskning kartlegge bruken av nordsamisk-, lulesamisk og sørsamisk språk.

Hvilke organisatoriske utfordringer og muligheter har Sametinget? Dette belyses i en helt fersk rapport.

Sider