Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Norut Alta skal sammen med Nordlandsforskning evaluere de samiske språksentrene på oppdrag av Sametinget.

Norut Alta har vært med på den første systematiske valgforskningen som er gjort på Sametinget. Resultatene presenteres nå i bokform.

En rapport fra Norut Alta-Áltá tar for seg de konsekvensene en planlagt gruveutbygging vil ha for reindriften.

Norut Alta – Áltá har fått midler fra Regionalt forskningsfond for å forske på hvordan folk opplever FeFo’s eierdisposisjoner og forvaltning.

Norut Alta skal i samarbeid med Nordlandsforskning kartlegge bruken av nordsamisk-, lulesamisk og sørsamisk språk.

Hvilke organisatoriske utfordringer og muligheter har Sametinget? Dette belyses i en helt fersk rapport.

Norut Alta-Álta har evaluert Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling. Ordningen har bidratt til økt kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Fire år har gått siden Finnmarkseiendommen (FeFo) ble etablert. FeFo skal nå i gang med sin andre strategiplan. Til dette trengs kunnskap om hvordan FeFo så langt har formet sin rolle og utført sine oppgaver.

Sider