Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Norut Alta-Álta har evaluert Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling. Ordningen har bidratt til økt kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Fire år har gått siden Finnmarkseiendommen (FeFo) ble etablert. FeFo skal nå i gang med sin andre strategiplan. Til dette trengs kunnskap om hvordan FeFo så langt har formet sin rolle og utført sine oppgaver.

Hvor nerdete er egentlig en forsker som vinner nobelprisen? Og hva har nobelprisen i økonomi med reindrift å gjøre?

Norut Alta - Áltá har utredet hva slags konsekvenser utbyggingen av Goliatfeltet kan få for samiske forhold i regionen.

- til tross for et stadig varmere klima, men må regne med tilpasninger i framtida. Det viser en studie utført av Norut om klimautviklinga og mulige følger for reindrifta i Norge.

I over 40 år har det eksistert en ordning med kvotering av samiske studenter til medisinstudier i Norge. Norut Alta har undersøkt effekter av ordningen.

Sametinget bevilger 16-17 millioner årlig til næringsutvikling i det samiske virkeområdet. Norut Alta og NIBR har evaluert tilskuddsordningen for årene 2002-2006.

Reindriftssamer og naturvernmyndigheter strides om nasjonalparker. - Konfliktene skyldes ulike natursyn og at rekreasjon fremmes framfor reindriftas behov for ro, sier seniorforsker Jan Åge Riseth.

Sider