Rita Sørly

Forskningstema: 

Brukermedvirkning
Psykisk helsearbeid
Helseforskning
Kommunale helse- og omsorgstjenester
Narrativ metode

CV: 

2018 Forsker ved Norut

2015-2017 Forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og emneredaktør for www.omsorgsbiblioteket.no

2017 Philosophiae doctor Helsevitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2018 - Leder av Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning på psykisk helse og rus

2018- Medlem av Forsker- og fagnettverket i SANKS - Samisk nasjonalt kompeansesenter - Psykisk helsevern og rus 

2017-  Styremedlem for Nordnorsk forfatterlag i Ordkalotten Internasjonale Litteraturfestival

2012- 2017 Medlem av kontrollkommisjonen ved Åsgård, UNN

2011-2014 Stipendiat i psykisk helsearbeid, Universitetet i Tromsø

2010-2011 Lektor i helsefag, Universitetet i Tromsø

2009 Master i praktisk kunnskap, Universitetet Nord, Bodø

2009- Skribent gateavisa Virkelig

Medlem av redaksjonen i Sage Open Nursing.

Rita Sørly har også gitt ut en billedbok for barn på norsk/samisk: 
Namako og tentaklene/ Namako ja bivdojuolggit (2018).
Mer info på norsk: http://bit.ly/2ExHg8g
Mer info på samisk: http://bit.ly/2CoPs4z