Tommy Ose

Forskningstema: 

Forbruksforskning, mat, matsvinn, avfall, ressursbruk og bærekraft, verdier og verdsetting, politisk økonomi og gave- og fordelingsteori.

Fagbakgrunn: PhD i sosialantropologi, med hovedvekt innenfor økonomisk antropologi, ressursbruk og bærekraft. Har også utdanning innenfor økonomi, administrasjon og markedsføring. Ansatt i Norut i 2018.

Tommy Ose: “Exercises in Excess” Food waste and the value of food in the affluent north: A perspective on value chains and their disruption. Ph.D. dissertation, Institute of Social Anthropology, University of Oslo, Norway, 2018.

Les mer om avhandlingen hos UiO.

Har erfaring fra instituttsektoren - SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning). Av forskningsprosjekter jeg har hatt betydelig ansvar i kan nevnes det internasjonale BAR-Energy (EU) og Food Waste (NFR). I tillegg har jeg mange års erfaring med marked- og forbruksanalyse og konsulentvirksomhet for store internasjonale foretak (Coca-Cola, Unilever, Telenor, H&M etc). Har også gjennomført departementenes traineeordning og arbeidet i tre ulike departementer. Har bred praktisk erfaring innen kvalitative metoder. Har prosjektutforming, søknads- og ledererfaring fra flere europeiske, nordiske og bilaterale nettverksprosjekter i kultursektoren.