Jan Åge Riseth

Forskningstema: 
  • Institusjonell økonomi
  • Areal- og ressursforvaltning
  • Utmark og reindrift
  • Verneområder
  • Tradisjonskunnskap

 

CV: 

1979 Cand. agric. i naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole.

1980-1981 Fagkonsulent. Reindriftsadministrasjonen (Alta).

1981-1990 Statskonsulent i reindrift

1990-1992 Overarkitekt Narvik kommune

1992-2000 Høgskolelektor i Miljø og samfunn, Narvik Ingeniørhøgskole

1994-1997 Stipendiat NFR/Høgskolen i Narvk

1998-2001 Studieleder Miljøteknikk, Høgskolen i Narvik

2000 Dr. scient. i ressursøkonomi

2000-2001 Førsteamanuensis, Høgskolen i Narvik

2002-forts Seniorforsker Norut Samfunn (Tromsø)

2003-2012 Seniorforsker II, Nordisk Samisk Institutt/Samisk Høgskole 

2006 Forsker I, Norut Tromsø

2014 Sakkyndig dommer, Utmarksdomstolen for Finnmark (deltid)