Vigdis Nygaard

Forskningstema: 
  • Evaluering av organisasjoner, programmer og satsinger
  • Regional utvikling, arbeidsmarked, rekruttering, innvandring
  • Utdanning/opplæring
  • Samiske forhold
  • Boligsosiale forhold, stedsutvikling
  • Internasjonalt samarbeid i Nord
  • Russlandsprosjekter - næring/ressurs/helse
CV: 

2011 - seniorforsker Norut Alta
1998-10 forsker Norut Alta
1996-97 konsulent Finnmark fylkeskommune, Vadsø
1993-96 konsulent FINNUT as, Vadsø
1993 Cand.polit. fra Universitetet i Oslo (statsvitenskap hovedfag, russisk mf., øststatskunnskap)