Irina Sæther

Forskningstema: 
  • Elementmetoden
  • Numerisk simulering av armert betong
  • Ismekanikk og iskrefter mot konstruksjoner
  • Offshore konstruksjoner
  • Kaldt klima teknologi
  • Konstruksjonsteknikk

 

CV: 

Erfaring
2010- : Norut Narvik, forsker

2005- 2010: Norut Teknologi AS, stipendiat

2004 -2005: Norut Teknologi AS, forsker

 

Utdannelse
2005-2010 : Norwegian University of Science and Technology NTNU, Konstruksjonsteknikk, PhD

2001-2004: Høgskolen i Narvik, Integrert bygningsteknologi, Master i Teknologi

1999-2000: University Centre in Svalbard (UNIS), Arktisk teknologi

1994-1999: St.-Petersburg State Technical University, Russia Offshore & Water Transport Structures Department, Hydraulic Technical Building