Erling Sandsdalen

Forskningstema: 

Enzymer, Antibakterielle forbindelser, Fiskevaksine.

Arbeidsområder: 

Erling Sandsdalen ble 1. november 2018 ansatt som administrerende direktør i Norut. Han fungerer i stillingen fram til Norut fusjonerer med NORCE tidlig i 2019.

Sandsdalen kommer fra stillingen som ass. direktør/forskningssjef.