Kjell-Sture Johansen

Arbeidsområder: 

Jurist og RPAS-pilot.

  • Utvikling og testing av ubemannede luftfartøyer.
  • Juridisk rådgivning i tilknytning til fly-operasjon, flytillatelser og teknisk dokumentasjon.
  • Risikoanalyser i forbindelse med fly-operasjon og Norut HMS systemer.

Rettsområder: Arbeidsrett, selskapsrett, avtalerett og luftfartsrett.