Sindre Myhr

Forskningstema: 
  • Migrasjon
  • Sosial mobilitet
  • Regional utvikling
  •  
CV: 

2005-2011 Bachelor- og mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Tromsø
2010-2014 Seminarlærer, foreleser, vitenskapelig assistent, Universitetet i Tromsø
2011- Forsker, Norut (25% fra 2014)
2014- Stipendiat i samfunnsøkonomi, UiT - Norges arktiske universitet (75%)

Arbeidsområder: 

Sindre er for tiden PhD-student ved Universitetet i Tromsø, og har deltidsstilling ved Norut.