Njål T. Borch

CV: 

Doktorgrad i informatikk, Universitetet i Tromsø 2007.
Siv.ing. fra Universitetet i Tromsø 2001.
Nåværende stilling: Forsker ved Norut AS.
Tidligere stillinger: Systemutvikler Invenia Innovation AS 2001-2003.
Systemutvikler FAST Search & Transfer ASA 2000-2001. 
Systemutvikler Telenor FOU sommeren 1999.
Systemansvarlig for UNIX servere ved Medisinsk Høyskole (50% stilling) 1999-2000.