Yngvar Larsen

CV: 

2004- Norut Informasjonteknologi, forsker

2003Universitetet i Tromsø, DR.Scient i fysikk

2001-2002 University of Minnesota, USA, gjesteforsker

1999 Universitetet i Tromsø, sivilingeniør i Anvendt Fysikk

1999 NATO SACLANT Undersea Research Center, La Spezia, Italy, sommerstudent.

 

Arbeidsområder: 

Signalbehandling for SAR og Interferometrisk SAR, med hovedfokus på landanvendelser.