Tom Rune Lauknes

Forskningstema: 

Satellitt fjernmåling ved bruk av syntetisk aperture radar (SAR) interferometri. Spesiell interesse er langtidsovervåking av geologiske prosesser på jordoverflaten ved bruk av SAR interferometri (InSAR).

CV: 

2004: Cand. Scient i Fysikk¸ Universitetet i Tromsø. Tittel på hovedfagsoppgave: "Long-Term Surface Deformation Mapping using Small-Baseline Differential SAR Interferograms". Hovedfagsoppgaven

2005-2006: Forsker ved Norut IT.

2006 - 2010: Forsker ved Norut IT og doktorgradsstipendiat i fysikk ved Universitetet i Tromsø.

2010: Forsker ved Norut Tromsø

2011: PhD Fysikk, Universitetet i Tromsø. Avhandling: Rockslide Mapping in Norway by Means of Interferometric SAR Time Series Analysis

Arbeidsområder: 

Utvikle algoritmer for multi-temporal interferometri analyse av satellitt SAR data.