Nils Håheim-Saers

CV: 

Nils har utdanning og operativ erfaring fra Forsvaret som offiser i Hæren. 
I tillegg har han HMS-rådgiverutdanning (60 stp) fra UiT Norges arktiske universitet.

Arbeidsområder: 

Planlegging og ledelse av Norut sine RPAS-operasjoner.