Martin Johnsen Megård

Forskningstema: 

Energieffektivisering av bygg

CV: 

Erfaring:

2016-: Forsker, Prosess- og miljøteknikk, Norut Narvik

Utdannelse:

2016: NTNU, Videreutdanning innen bygningsteknikk og -fysikk.

2010-2016: NTNU, Sivilingeniør Produktutvikling og produksjon, Energi-, prosess- og strømningsteknikk

2013-2014: UC Santa Barbara, Utvekslingsår fra NTNU