Andreas Seger

Forskningstema: 

Damkonstruksjoner

CV: 

Erfaring

2017- Forsker, Infrastruktur, materialer og konstruksjoner, NORUT Narvik.    

2014- Stipendiat innen anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser ved UiT – campus Narvik

2013: Vitenskapelig assistent ved Høgskolen i Narvik.

 

Utdannelse

2014- PhD - Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser ved UiT – campus Narvik.

2011–2013: Master i teknologi – Ingeniørdesign ved Høgskolen i Narvik

2008–2011: Bachelor ingeniørfag – Industriteknikk ved Høgskolen i Narvik