Bjarne Sætrum

Arbeidsområder: 

Bjarne Sætrum begynte som markedssjef i Norut 1. juli 2017. Han har utdannelse fra Telemark ingeniørhøgskole og Handelshøgskolen BI, og kommer fra stillingen som daglig leder i Aranica. Fram til 2015 arbeidet han i Ishavskraft, de siste 14 årene som administrerende direktør.

Som markedssjef jobber han med å få til ei tettere kobling mellom forskningen og behovene hos næringslivet på områder hvor Norut har særskilt teknologisk kompetanse. For eksempel på områder som droner, satellittjenester og avanserte IKT-løsninger, hvor Norut ønsker å utvikle og forbedre tjenester, produkter og metoder som skal gi nordnorsk næringsliv økt konkurransekraft.

Et konkret eksempel er videre utvikling av dronetjenester for kraftbransjen, som inspeksjon av linjer og innsamling av data for drift og vedlikehold. 

Sætrum har arbeidssted ved Noruts kontor i Kunnskapsparken i Alta.