Industrialisering

Industrialisering

26. juni 2012

Automasjon, produksjonsplanlegging og optimalisering av produkter

I løpet av de siste tre tiårene har utviklingen av ulike produksjonsteknologier vært stor. Det viktigste er ikke lenger å få et produkt i produksjon, men å planlegge et produkt fra utvikling og til slutten av produktets levetid. Norut Narvik har samlet kompetanse og verktøy for analyse og gjennomføring av produktutvikling.

I et stadig mer krevende marked er planleggingen av produktets levetid viktigere enn før. De ulike aktivitetene i livssyklusen til et produkt avgjør om resultatet blir lønnsomt og om kunden blir tilfreds med leveringen. Kjennetegnet til denne utviklingen er en abstraksjon bort fra et teknologiorientert syn til en prosessorientert planlegging og dokumentasjon av produktets levetid. Dette er viktig for å oppnå et ønsket kontnadsnivå og den kvaliteten som kunden betaler for.

Produksjonslinje

En del av planleggingen er simulering av en hel produksjonslinje eller en prosess. Dette gir nøyaktige resultater om materialflyten, bruk av operatører, syklustider og nøkkeltall som f. eks. OEE (Overall equipment effectivness). Produksjonssimulering er en mulighet til å vise investorer at planleggingen er tilstrekkelig nøyaktig. Simuleringen inkluderer nedetider, vedlikehold og realistiske arbeidstider for operatørene.

Utvikling av nye produkter

Når det gjelder å utvikle et nytt produkt, er "3D-rapid-prototyping" og mekanisk stressimulering med elementmetoden enkle metoder for å få en raskere produksjonutviklingssyklus. Dette visualiserer produktets egenskaper godt og gir raskere tilbakemeldinger fra kundene.

Automasjon

Automasjon er en prosess for å oppnå et lavere kostnadsnivå og bedre kvalitet. Det er nødvendigvis ikke et spørsmål om å bruke roboter eller spesielle maskiner. Man ønsker å utføre en nøyaktig prosessanalyse, og vurdering av hvilke elementer det skal satses på, for å unngå for stor kapitalbinding eller urealistisk planlegging av innkjøringsfasen for nye prosesser.

Automasjon er ikke en vanskelig prosess og krever heller ingen binding til en leverandør. Det krever kun er dokumentasjon om prosessene og kravene som en konsekvens av prosessene. Dokumentasjonen blir dermed verktøyet for å styre produksjon av produktet for hele levetiden.

Automatisering med XFC (Extreme fast control technology)

Norut Narvik har styrket kompetansen innen automatisering og er nå i stand til å tilby tjenester for automatisering av prosesser og funksjonstesting av produkter. Denne teknologien gir raske resultater.

Les mer her: Automatisering med XFC

Norut Narvik leverer tjenester for bedrifter med behov for utvikling av nye produkter, produksjonsoptimalisering og automasjon.

For mer informasjon, kontakt Ralph Koettlitz eller Ross Wakelin