Kan bruke droner til skredovervåkning

Kan bruke droner til skredovervåkning

4. april 2013

Forskere mener ubemannede fly kan bli et viktig hjelpemiddel i framtidens skredovervåking.

En rekke snøskred har rammet spesielt Troms de siste ukene, og fem personer mistet livet bare i løpet av åtte dager.

Forskningskonsernet Norut samarbeider nå med Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk Regnsentral (NR) og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å etablere en tjeneste som kan gi nasjonale myndigheter oversikt over områder hvor det har gått snøskred, i tillegg til kontinuerlig oppdaterte kart over snøforhold og eventuell snøskredfare.

Seniorforsker Eirik Malnes ved Norut peker på at informasjon fra satellitt og ubemannede småfly (UAV) kan gi forbedret informasjon til skredeksperter. Informasjon som kanskje kan bidra til å gi sikrere skredfarevurdering i situasjoner der evakuering vurderes.

Teknologien for skredovervåking med ubemannede fly er delvis klar, men det gjenstår å få utstyrt flyene med riktig utstyr. Radarbildene vil gjøre at man kan se gjennom de ytre snølagene og oppdage sprekker som kan tyde på et nært forestående skred.

Mer om ubemannede fly og snøskred

Se de unike bildene fra de enorme snøskredene i Tromsø - Nrk.no 9.4

Ubemannede fly kan bli fremtidens skred-overvåkning - Nordlys 3.4

Skreddrone - NRK Distriktsnyheter Nordnytt 3.4

Kontaktpersoner

Seniorforsker Eirik Malnes, Norut

Seniorforsker Rune Storvold, Norut

(Saken er oppdatert 11.4)