ColdTech – Sustainable Cold Climate Technology

ColdTech – Sustainable Cold Climate Technology

Startår

Startår: 
2009

Sluttår

Sluttår: 
2017
Samarbeidspartnere: 

Konsortiet består av Norut Narvik og Høgskolen i Narvik, i samarbeid med Luleå Tekniska Universitet, Det Norske Veritas Harstad, Norut Alta og Energi Campus Nord.

Norut Narvik og Høgskolen i Narvik har siden 1990 utført forskning innenfor ulike områder av kaldt klima teknologi. Hovedmålet med denne satsningen er blant annet å bygge opp et kompetansesenter i Narvik innenfor kaldt klima forskning. Etablering av Cold Climate Technology Research Centre (http://www.arctic-technology.com) er selvsagt et viktig element i denne satsningen.

ColdTech ledes av Norut Narvik. Konsortiet består ellers av Høgskolen i Narvik, Energi Campus Nord og Norut Alta, Luleå Tekniske Universitet samt DNV Harstad. Prosjektet har en foreløpig prosjektperiode på 5 år, og en total budsjettramme på ca 75 millioner. Kommunal og regionaldepartementet bidrar gjennom Norges forskningsråd med vel 48 millioner.

Prosjektet har en god medfinansiering fra næringslivet, hvor blant annet Shell Norge, North Energy AS, Total E&P Norge AS, Det Norske Oljeselskap ASA, Nordkraft Vind AS, Nordkraft Produksjon AS, Hammerfest Energi AS, Statkraft Energi, DAPA AS, Multiconsult adv Narvik, IKM dsc Engineering AS, og Maritimt Forum Nord er inne med delfinansiering.

Prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker, samt en implementeringsaktivitet:

1. Weather Protection design and performance (vinterisering)
2. Ice mechanics and ice forces (ismekanikk)
3. Atmospheric icing on structures (atmosfærisk ising)
4. Applied arctic technology (anvendt arktisk teknologi)
5. Implementation of technological research

Forskningen vil bli utført av Norut Narvik, Høgskolen i Narvik, Luleå Tekniska Universitet, Det Norske Veritas og Norut Alta / Energi Campus Nord. Akademiske partnere er Canadian Hydraulic Centre, Arkangelsk State Techical University (ASTU) og VNIIG.

I prosjektet legges det opp til 4 PhD – stipendiater i samarbeid med Luleå Tekniska Universitet og NTNU.