Barents Biocentre Lab

Barents Biocentre Lab

Barents Biocentre Lab (BB Lab) er et nytt, avansert forskningslaboratorium i Tromsø. BB Lab git tilgang til moderne laboratorier med avansert bioteknologisk utstyr. Bedrifter, forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner er vekommen til å leie laboratoriefaciliteter og utstyr etter behov.

Formålet med BB Lab er å bidra til å utvikle bioteknologisk industri i nord.

Les mer på BB Lab sine egne nettsider
www.barents-biocentre.com