Finner svar om bioøkonomi

Finner svar om bioøkonomi

10. juni 2015

Norut har en sentral rolle i et nytt stort prosjekt som skal utvikle en smart og fremtidsrettet bioøkonomi i Norge.

- BIOSMART-prosjektet, som nylig hadde kick-off, skal gjennomføre en omfattende foresight-analyse først skal lede ut i separate bransjescenarier for bioøkonomisk utvikling. Det skal være en prosess også for å lage integrert foresight, sier forskningssjef Eirik Mikkelsen hos  Norut.

Nye arbeidsplasser

Han forteller at Norut har en sentral rolle i prosjektet, som leder av arbeidspakkene om tilgjengelige ressurser og om verdiskapning og økonomiske bærekraft. Både biologiske, menneskelige, forskningsmessige  og industrielle ressurser vil bli kartlagt og studert, inkludert næringsklynger.

- Dette er et prosjekt vi gleder oss stort til å ta fatt på. Vitenskapelige studier  vil spille en nøkkelrolle i det videre arbeidet om  hvordan Norges framtidige integrerte og smarte bioøkonomi kan utvikles, sier Mikkelsen.

Studiene vil blant annet se nærmere på samfunnsmessige og bio-teknologiske overgangsprosesser i Norge, sosial aksept for nye løsninger, tilgjengelige ressurser i bred forstand, om den nye bioøkonomien vil være miljømessig og økonomisk bærekraftig og energieffektiv, og hvordan verdiskaping og nye arbeidsplasser kan realiseres.

Fiske og landbruk

Bioøkonomien handler om å utnytte ressurser på en optimal måte. Det skjer gjennom omdannelse av biomasse til energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter.   Det er mulig å øke bruken av bioprodukter til erstatning for mer ressurskrevende eller oljebaserte produkter. Samtidig gir forskning nye muligheter for mer bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon og bruk av bioråvarer (som tremasse, halm, tang og tare, husdyrgjødsel, bipodukter fra slakteri- og fiskeforedling osv

- Begrepet bioøkonomi omfatter bl.a. skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk, samt næringsvirksomhet knyttet til bærekraftig høsting og videreforedling av biomasse fra disse næringene, sier Eirik Mikkelsen.

Prosjektet ledes av Bygdeforskning. Se mer på hjemmesiden til prosjektet biosmart.no.

Kontaktperson hos Norut er forskningssjef Eirik Mikkelsen. Han vil være involvert i Biosmart sammen med forskerne Sindre Myhr, May-Britt Ellingsen, Jannike Falk-Andersen og Heidi Rapp Nilsen.

Les mer om Biosmart hos Gemini: Bioøkonomien kommer!