Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)

Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
14/2015
Denne rapporten tar utgangspunkt i en negativ elevtallsutvikling i faget finsk som andrespråk i grunnskolen. Den søker å finne svar på hvorfor færre elever begynner med finsk og hvorfor elever faller fra underveis i skoleløpet. Ved bruk av spørreundersøkelse til rektorer og finsklærere samt intervjuer på skole med foreldre, elever, lærere og rektorer, leter vi etter årsaker på elevnedgangen på ulike nivå; på skolenivå, i klasserommet og i lokalsamfunnet.