Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)

Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
4/2016
Rapporten oppsummerer og analyserer ringvirkninger Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord‐Norge. Vi vektlegger lokale og regionale sysselsettingseffekter av utbyggingsprosjektet Goliat samt leveranseandeler fra Nord‐Norge til utbyggingsprosjektet.