Innovasjon i fallforebygging (Falltek)

Innovasjon i fallforebygging (Falltek)

Startår

Startår: 
2016

Sluttår

Sluttår: 
2017
Oppdragsgiver: 

Regionale forskningsfond.

Samarbeidspartnere: 

Nordlandsforskning, Tromsø kommune, Alta kommune.

Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker. Omtrent 30 % av befolkningen over 65 år og 50 % av befolkningen over 80 faller hvert år.

Fallforebygging er høyt prioritert i kommunene og Falltek skal utvikle og bruke motiverende teknologi til fallforebyggende trening. Gjennom å kombinere følgeforskning og utvikling av teknologi kan vi 

  • Bedre fange opp brukerbehov 
  • Støtte innovative prosesser i kommunene 
  • Tilpasse teknologiutviklingen til brukerbehov og kommunens organisering