Nordområdene er i endring

Nordområdene er i endring

20. desember 2016
Kommunikasjonssjef

Vi ser en dyptgripende endring av nordområdene, både økonomisk, politisk og sosialt. Det mener forfatterne av en ny bok.

Det som skjer i nord, ikke minst knyttet til klimaendring og økt globalisering, blir stadig mer viktig også for det som skjer andre steder i verden.

Bakgrunnen for boka Nordområdene i endring er at Norut over lang tid har drevet en omfattende forskning på samiske forhold.  De tre redaktørene Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland og Per Selle har deltatt i denne forskningen som tidligere ansatte i Norut Alta. Elisabeth Angell har i dag en bistilling i Norut.

Et sentralt spørsmål i boka er i hvilken grad samene, primært gjennom Sametinget, kan påvirke, utsette eller til og med stoppe større industrisatsinger i nord.

- Må samene bare tilpasse seg det som skjer, eller gir den nye selvbestemmelsesretten dem også nye muligheter? Hvordan påvirker Sametingets politikk, som virker i konfliktfylte lokale og regionale omgivelser, selve utviklingsklimaet i nord? Hvilke konsekvenser har dette for utviklingen i nord? Dette er kjernen i boka, sier seniorforsker Elisabeth Angell.

Nordområdene i endring  tar utgangspunkt i situasjonen i det nordlige Norge. Bokens forfattere drøfter viktige endringer innenfor et bredt felt av næringer i denne regionen, og vektlegger hvordan samiske hensyn er håndtert i forbindelse med:

  • Olje- og gassnæringens inntog
  • Økt interesse for mineralutvinning
  • Sterk ekspansjon i oppdrettsnæringa
  • Økende turisme

Denne utviklinga er med på å forandre Nord-Norge. Endringene påvirker også samisk samfunns- og arbeidsliv, som i noen grad settes under press.

Disse forskerne fra Norut har også bidratt i boka: Jan Åge Riseth, Eirik Mikkelsen, Vigdis Nygaard og Trond Nilsen. Det har også de tidligere Norut Alta-forskerne Ivar Lie og Trine Kvidal-Røvik.

Ny bok: Nordområdene i endring. Urfolkspolitikk og utvikling.