Lansering: Nordområdene i endring

Lansering: Nordområdene i endring

24. mars 2017
Kommunikasjonssjef

Boka Nordområdene i endring er et resultat av flere tiår med forskning på samisk politikk og samfunnsutvikling. Boka blir lansert i Tromsø 23. mars og i Alta 24. mars.

På lanseringen i Tromsø 23. mars innledet viserektor ved UiT Sveinung Eikeland med blant annet å koble samepolitikken og utviklinga i nord. 

- Boka drøfter sentrale koblinger mellom samepolitikken og den generelle utviklinga i nord, fortalte Eikeland. Han oppsummerte koblingene som følger:

- Samepolitikken både åpner og lukker for den generelle utviklinga i nord

- Samisk politikk er viktig på noen ganske få områder, men er lite koplet til annen utvikling

- Sterke endringsprosesser skjer uten en samisk posisjon, for eksempel på felt som petroleum og oppdrett.

FeFo som balansekunstner

Professor ved UiB og UiT Per Selle fulgte opp med en presentasjon av FeFo (Finnmarkseiendommen). Han vektla at FeFo er unik som institusjon, og at vi ikke finner noe som er helt sammenlignbart internasjonalt.

-          FeFo er den eneste organisasjonen som skal integrere norsk og samisk politikk, og balansere de ulike interessene. FeFo skal være en felles institusjon for finnmarkingene, men samtidig ha et spesielt fokus på å ivareta og fremme det samiske. Dette er utfordrende, understreket Selle.

Undersøkelser viser også at FeFo ikke har spesielt høy legitimitet i befolkningen i Finnmark.

-          Det moderne Finnmark spiller seg ut gjennom FeFo, sa Per Selle på lanseringen.

Professor Markus Buck ved UiT kommenterte boka for de om lag 20 frammøtte på lanseringen i Tromsø.

-          Når det gjelder urfolk kan man ikke skille klart mellom kultur og territorium. Hvordan skal dette samspille med store næringsaktører? Boka gir mange interessante perspektiver på hvordan arena og aktør kobles av institusjoner, sa Markus Buck.

Han ønsket videre forskning i forlengelse av perspektivene i boka Nordområdene i endring.

-          De langsiktige ringvirkningene av opprettelsen av samiske institusjoner bør det forskes på i fremtida, sa statsviteren Markus Buck. 

Kronikk: Samene og det nye nord

Program for lansering i Tromsø torsdag 23. mars kl 13.15.
 

Sted: Akademika (Studentbokhandelen), UB-kjelleren, UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø. 

  • Introduksjon, rammer og innhold i boka og litt fra eget kapittel v/viserektor ved UiT Sveinung Eikeland
  • Fefo v/Professor ved UiB og UiT Per Selle
  • Kommentarer til boka v/Instituttleder ved UiT Marcus Buck  

Deretter blir det diskusjon og kommentarer fra salen, samt mingling med forfriskninger og bokkjøp.

Les mer om boka: Nordområdene er i endring

Program for lansering i Alta fredag 24. mars, kl 9.00-12.00.

Sted: Auditorium 1042, UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta.

  • Introduksjon til boka «Nordområdene i endring» v/viserektor ved UiT Sveinung Eikeland
  • FeFo som utviklingsaktør v/professor ved UiB og UiT Per Selle
  • Samiske interesser- bremsekloss for mineralnæringa? v/seniorforsker ved Norut Vigdis Nygaard
  • Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? v/seniorforsker ved Norut Jan Åge Riseth
  • Instituttleder ved UiT Marcus Buck og sametingspolitiker Silje Karine Muotka vil kommentere innleggene

NB: Lanseringen i Alta inngår i et heldagsseminar som er verdt å få med seg:
Norut inviterer til seminar i Alta 24. mars.