Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk

28. oktober 2003

Norut Narviks forskningsgruppe innen konstruksjonsteknikk utfører forsknings og utviklingsoppgaver av høy kvalitet innen flere områder:

  • Anvendelse av elementmetoden til konstruksjonsmekaniske beregninger og simulering av fysiske fenomener og prosesser.
  • Matematisk modellering av materialers mekaniske egenskaper.
  • Bruk av avanserte materialer som kompositter i konstruksjoner.
  • Kaldt klimateknologi, is og iskrefter og hvordan disse påvirker konstruksjoner.
  • Produktutvikling, utforming av konstruksjoner, virtuell produktutvikling ved hjelp av CAD-modellering og numerisk simulering basert på elementmetoden.

Viktige arbeids- og bransjeområder for forskningsgruppen er bygg og anlegg, infrastruktur, industri, energi, olje og gass.

Forskningsgruppe

Faggruppen består av høyt kvalifiserte medarbeidere på doktorgrad- og sivilingeniør nivå. Forskerne har arbeidslivserfaring fra undervisning ved universitet og høgskoler samt bransjer som bygg og anlegg, mekanisk industri, olje og gass.