Prosess- og miljøteknologi

Prosess- og miljøteknologi

22. september 2004

Miljøteknologi utgjør et viktig og framtidsrettet satsingsområde for Norut Narvik. Våre virksomhetsområder innenfor dette fagområdet omfatter foreløpig:

  • Avfallsbehandling- Behandling av våtorganisk avfall - Utnyttelse av restprodukter fra industrielleproduksjonsprosesser- Håndtering og behandling av farlig avfall- Avhending av bygg og avfallsplanlegging
  • Renseteknikk
  • Bioenergi- Forbrenning til produksjon av fjernvarme/vannbåren varme- Forbrenning til produksjon av el-strøm (Damp turbine, Stirling motor)- Produksjon av flytende brensel fra biomasse
  • Optimalisering av produksjonsprosesser
  • Separasjonsteknologi
  • Gass- og oljeindustri
  • Lab/analysetjenester

 

Tidligere utførte prosjekter er:

Hvitløvbiomasse: "Kartlegging og analyse av kommersielle anvendelsesområder for hvitløv biomasse". Dette er et Interreg III A Nordkalotten prosjekt, med støtte fra Troms og Nordland fylkekommuner, i samarbeid med Arvidsjaur kommune og Glommers Miljöenergi AB. Målsetningen er å utvikle lønnsomme bruksområder for hvitløv biomasse, som pellets, fjernvarme eller flytende brensel.

Energigress: "Kretsløpbasert bioenergi i kaldt klima". Søknad er levert til Interreg III A Nordkalotten i samarbeid med Arvidsjaur kommune og Glommers Miljöenergi AB. Utvikling av konseptet for dyrking av "energigress" for bioenergi, sammen med anvendelse av aske fra brenning i gjødsel.

Oljevern: "Evaluering av absorbenter". Prosjektet omhandler evaluering av egenskaper til forskjellige absorbentprodukter for oppsamling av oljesøl. Prosjektet er finansiert av Interreg III A Kolartic samt Nordland og Troms fylkeskommuner og StatoilHydro og Eni Norge.