Materialteknologi

Materialteknologi

29. oktober 2004

Gruppen for materialteknologi utfører forsknings- og utviklingsaktiviteter for næringsliv og offentlig forvaltning.

Gruppens virkeområder er som følger:

 

  • Nedbrytning av betongkonstruksjoner
  • Vedlikehold, reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner
  • Korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling
  • Betongteknologi
  • Komposittmaterialer
  • Metallurgi og sveising

 

Forskning og utvikling

Gruppens forsknings- og utviklingsoppgaver gjennomføres bla i EU-prosjekter og under strategiske instituttprogram. Dette arbeidet er hovedsaklig relatert til vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner utsatt for armeringskorrosjon. Gruppen har bygd opp en betydelig kompetanse i grensesnittet mellom elektrokjemi, betongteknologi og uorganisk kjemi for å kunne yte maksimalt i dette forskningsarbeidet.

Oppdragsrettet forskning

Oppdragsrettet forskning utføres for næringsliv og offentlig forvaltning innenfor samtlige av gruppens virkeområder. Herunder planlegges og utvikles prosjekter i samarbeid med våre kunder. Videre assisterer vi ofte våre kunder mht utarbeidelse av søknader for finansiering av aktuelle prosjekter via virkemiddelapparatet (Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NT-programmet i Nord-Norge, etc.).

Laboratoriefasiliteter og måleteknisk utstyr

Norut Narvik besitter avansert laboratorieutstyr for kjemiske analyser og undersøkelser av korrosjonsprosesser for metalliske materialer samt feltutstyr for registrering av korrosjonsaktivitet på betongkonstruksjoner.