Industriutbygginger og samisk legitimitet

Industriutbygginger og samisk legitimitet

7. november 2017
Seniorforsker

Hva skjer med samiske interessers legitimitet når store industriutbygginger planlegges i tradisjonelle samiske områder?

En ny artikkel om industriutbygginger i samiske områder er nylig publisert i tidsskriftet UTMARK.

Artikkelen tar for seg medvirkning og deltakelse i tre kommunale plan- og beslutningsprosesser i forbindelse med planlagt gruvedrift i Kvalsund og Kautokeino, og et vindkraftprosjekt i det sørsamiske området i Meråker kommune.

Kommunene skal i sin planlegging ivareta samiske interesser, men hvordan vektlegges disse opp mot andre samfunnsinteresser som kan gi nye arbeidsplasser, tilflytting og penger i kommunekassa?

Dataene viser at samiske tradisjonelle næringsinteresser har varierende mulighet til å nå fram og oppnå legitimitet i kommunestyrene. I Kautokeino har reindriftsinteressene stor legitimitet, og har påvirket beslutningene gjennom den demokratiske kanal, mens dette har vært adskillig vanskeligere i Kvalsund og Meråker.

Der har bruk av andre kanaler for påvirkning vært nødvendig, også med ulikt resultat med tanke på realiseringen av utbyggingstiltaket.

Artikkelen er skrevet av Norut-forsker Vigdis Nygaard sammen med Espen Carlsson og Niels Arvid Sletterød ved Trøndelag forskning og utvikling.

Les mer:
Å forvalte samiske næringsinteresser er vanskelig
 

Les hele artikkelen her: 
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser.