Fornybar energi

Fornybar energi

27. april 2007

Norut Narvik satser på fornybar energi, og forskningsgruppen arbeider med å utvikle silisiumbaserte solceller.

Norut Narvik har en sterk faggruppe innen fornybar energi, og da spesielt innen solenergi. Hovedtyngden av arbeidet i gruppen består av utvikling av silisiumbaserte solceller, og inkluderer alt fra støping av silisium til solcellemoduler.

Forskningen utføres i samarbeid med nasjonale og internasjonale bedrifter. Det er bygd et kompetansesenter i Narvik med tanke på å utvikle nye metoder for produksjon av solceller, PVPT, Photo Voltaic Production Technology.

Vi arbeider også på systemsiden når det gjelder solenergi, både eksperimentalt og teoretisk, gjennom simuleringer. I mai 2009 satt Norut Narvik opp et utendørs laboratorium for solcellemoduler. Se foto nedenfor.

I løpet av 2009 har fornybar energigruppen, sammen med materialteknologigruppen ved Norut Narvik, startet et stort prosjekt innen området passivhusteknikk og lavenergibygninger.

Forskningsgruppen er interessert i et samarbeid med både private og offentlige virksomheter. Gruppen har lang erfaring innen multinasjonale prosjekter. Slike prosjekter er vanligvis delvis finansiert via norske finansieringsselskap eller EU-fond.

 

Arbeidsområder

  • Solenergi - Elektrisk; silisium wafers, celler og moduler - Termisk; solhybrider og soloppvarming
  • Solenergisystemer - Kontroll, optimalisering og kaldt klimatilpassning - Simulering av systemene
  • Solceller - Karakterisering av solcellemateriale - Optiske, elektriske og mekaniske analyser og målinger - Overflatebehandling og tynnfilmteknikker - Antirefleksjon og passivisering av solceller - Elektrokjemisk modifikasjon av solceller
  • PVPT, Photo Voltaic Production Technology
  • Simulering av silisiumstøpning
  • Resirkulering av silisium og kvarts
  • Lavenergi/passivhus bygningsteknikker
  • Energiforsyning for bygninger