Jordobservasjon

Jordobservasjon

26. juni 2007

Kjernekompetansen er knyttet til signalanalyse og bildebehandling, hovedsaklig relatert til:

  • Deteksjon av vind og bølger over havområder
  • Snø- og iskartlegging
  • Vegetasjonskartlegging
  • Miljø- og ressurskartlegging
  • Klima- og tidsstudier

JOBS-gruppa har jobbet mest med data fra Synthetic Aperture Radar (SAR), men har også lang erfaring med optiske- og atmosfæreinstrumenter.

Kjernekompetansen har dessuten med hell vært anvendt på data generert av andre bildedannende instrumenter, som røntgen og akustikk.

I de senere år har det dessuten blitt en omfattende aktivitet på bruk av ubemannede fly til fjernmåling.

JOBS-gruppa har de siste årene vært tungt engasjert i flere store EU-prosjekt, og vært koordinator for bla. EnviSnow, FloodMan og EnviWave. I tillegg har vi deltatt i flere større prosjekter for Forskningsrådet, Norsk Romsenter og den Europeiske romfartsorganisasjonen (ÈSA).