Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

26. juni 2007

Kjernekompetansen er innen nettsentrisk databehandling, hovedsakelig anvendt innenfor:

  • Distribuerte og selvkonfigurerende datalagringssystemer
  • Peer-to-peer teknologi og digital mediedistribusjon
  • Robust og sømløse datakommunikasjonstjenester
  • Åpne internettbaserte geo-spatiale informasjonssystemer
  • Personlige helsesystemer
  • Seriøs spillteknologi og e-læring

Vår forskningsmessige tilnærming er eksperimentell og vi implementerer systemer for å teste og evaluere våre hypoteser. Vi har bred kompetanse innenfor nettsentrisk programmering og systemutvikling, distribuert multimedia, internett og web-teknologi, databaser, GIS systemer, trådløse sensorer, mobil databehandling og mellomvare.

Vi er tilhengere av åpen kildekode og følger denne lisensmodellen for våre løsninger der det er mulig.

IKT-avdelingen utfører oppdrag og forskningsprosjekter for næringsliv, det offentlige, forskningsråd og internasjonale oppdragsgivere.

Vi samarbeider med partnere fra de fleste europeiske land gjennom flere internasjonale prosjekt finansiert av EUs ulike program for forskning og utvikling. Internasjonale oppdrag utgjøre over en tredjedel av omsetning i IKT-avdelingen.