Norut Narvik

Norut Narvik

Norut Narvik er et teknologisk forskningsinstitutt som løser utfordringer og leverer tjenester av høy kvalitet.

Antall ansatte:       33 (Ansatte ved Norut Narvik)
Kontakt:                   Kontakt Norut Narvik
Adm direktør:        Terje Nordvåg
Styreleder:              Hans Olav Karde
Lokaler:                    Rombaksveien 47, 8517 Narvik

Norut Narvik tilbyr høykompetent teknologisk forskning til våre oppdragsgivere i inn- og utland.

I tillegg tilbyr vi laboratorietjenester, nettverk, kunnskap og bistand til å skaffe FoU-finansiering.

Vi har flere phd-kandidater knyttet til instituttet, som er preget av et internasjonalt miljø og nært samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik. 

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere til Norut Narvik består av flere store selskap og bedrifter. Eksempler på disse er

  • LKAB, Jernbaneverket, Statkraft, Nordkraft, Shell og Total samt høyskoler og universiteter
  • UiT, Luleå Technical University, NTNU, Uppsala University, DTU og Frauenhofer

Organisasjon
Norut Narvik (tidligere Norut Teknologi) er organisert i flere faggrupper knyttet til Noruts forskningsområder (se øverst til høyre).

Hans Olav Karde (styreleder), Arne Erik Holdø, Roger Bergersen, Lillian Mathisen Sund og Rune Nilsen (ansattes repr).

Kompetanse og tjenester
Norut Narvik utfører FoU-tjenester for næringsliv og forvaltning innenfor følgende områder:

Fornybar energi
Norut Narvik driver forskning og utvikling med hovedvekt på solceller. Innen solcelleproduksjon arbeider gruppen med hele produksjonskjeden innen silisium, fra støpt silisium til moduler.

Konstruksjonsteknikk og materialteknologi
Norut Narvik driver beregninger og simuleringer av fysiske fenomener og prosesser og modellering av materialers mekaniske egenskaper.

I tillegg drives forskning innen nedbrytning av betongkonstruksjoner, vedlikehold, reparasjon og forsterkning av betongkonstruksjoner, korrosjonsbeskyttelse og overflatebehansling, betongteknologi, komposittmaterialer, metallurgi og sveising.

Prosess- og miljøteknologi
Norut Narvik driver forskning og utvikling innen avfallsbehandling, renseteknikk, bioenergi, optimalisering av produksjonsprosesser, separasjonsteknologi og gass- og oljeindustri.

Kaldt klima-teknologi
Norut Narvik driver forskning og utvikling innen blant annet prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til -40 grader C og analyser av frostpåkjenninger i materialer. 

Industrialisering
I løpet av de siste tre tiårene har utviklingen av ulike produksjonsteknologier vært stor. Det viktigste er ikke lenger å få et produkt i produksjon, men å planlegge et produkt fra utvikling og til slutten av produktets levetid. Norut Narvik har samlet kompetanse og verktøy for analyse og gjennomføring av produktutvikling.